วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

สำนักการคลัง สพฐ. แจ้ง เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 534 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ดูเพิ่มได้ที่ https://www.finance-obec.net/D/15958.html