สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ติดเชื้อใหม่

17,970 ราย

เสียชีวิต

178 ราย

ผู้ป่วยสะสม

604,421 ราย

หายป่วยกลับบ้าน

13,919 ราย

หายป่วยสะสม

391,815 ราย