สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ติดเชื้อใหม่

8,452 ราย

เสียชีวิต

57 ราย

ผู้ป่วยสะสม

1,846,452 ราย

หายป่วยกลับบ้าน

8,449 ราย

หายป่วยสะสม

1,730,871 ราย