ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » แจ้งลบ สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 519 (ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ โควิค 19)

แจ้งลบ สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 519 (ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ โควิค 19)

News Update

facebook