วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวใหม่วันนี้

ข่าวใหม่วันนี้

สพฐ. ประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564

13 มิ.ย. 2021
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิ
    • 1
    • 2
ป้ายกำกับ