วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เปิดเทอมวันแรก ราบรื่น 1.5 หมื่น ร.ร. เรียนOn-Site พื้นที่สีแดงยังเข้มเรียนผสมผสาน

นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564อ วันแรกเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โดยโรงเรียน นำรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 5รูปแบบ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)วางไว้ คือ การจัดการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน หรือOn-Siteการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ หรือOn-Ari การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือOn-Demand การจัดการเรียนการสอบแบบถ่ายทอดสด หรือOn-Line และการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน หรือ On-Hand) ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบต่างๆ โรงเรียนต้องขออนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประจำจังหวัดด้วย โดยพบว่า มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน ประมาณ 1.5 หมื่นโรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในหลายจังหวัด ยกเว้น 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  และจังหวัดที่ศบค. จังหวัด ประเมินแล้วว่ายังมีความเสี่ยง ให้ผสมผสาน ทั้ง 5 รูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หากมีปัญหาให้โรงเรียนหารือไปยังศบค.จังหวัด สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อหาหาแก้ไขต่อไป

“อย่างไรก็ตามสพฐ. ได้ย้ำให้แต่ละแห่งเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถประเมินได้ว่า จะสามารถจัดการเรียนการสอนตาม 5 รูปแบบที่สพฐ. วางไว้ไปอีกนานเท่าไร แต่เมื่อยังอยู่ภายใต้สถาการณ์วิกฤต มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ครู ก็ต้องปรับตัว และพยายามหาวิธีสอนที่เหมาะสมทำให้เด็กไม่เคลียด มีความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับความรู้อย่างเต็มที่มากที่สุดด้วย” นายอัมพรกล่าว

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ส่วนการฉีดวัคซีนครูนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องนี้ศธ. ไม่ใช่แม่งานหลัก ทำได้เพียงประสานไปยังศบค.จังหวัดต่างๆ ให้ช่วยพิจารณาฉีดวัคซีนให้ครูเป็นกลุ่มแรก เพื่อความปลอดภัยและจะได้กลับมาทำการเรียนการสอนตามปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนข้อเรียกร้องที่อยากให้มีการฉีดวัคซีนให้นักเรียนด้วยนั้น ศธ.อยากให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนมาได้เพียงพอหรือไม่ ตรงนี้สพฐ. เองไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้

ที่มา มิติชนออนไลน์ อ่านต่อได้ที่ https://www.matichon.co.th/education/news_2775466