วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์