วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์