ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » อัตราค่าลงโฆษณา

อัตราค่าลงโฆษณา

ตำแหน่งโฆษณา  
(อัตราค่าโฆษณา ต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563)  
ตำแหน่ง A1 ขนาด 900x120 pixel แสดงทุกหน้า = 600 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A2 ขนาด 300x250 pixel แสดงหน้าแรก = 300 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A3 ขนาด 1150x142 pixel แสดงหน้าแรก = 400 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A4 ขนาด 1200x150 pixel แสดงหน้าแรก = 450 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A5 ขนาด 1150x142 pixel แสดงหน้าแรก = 400 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A6 ขนาด 300x250 pixel แสดงหน้าแรก = 300 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A7 ขนาด 1200x200 pixel แสดงหน้าแรก = 480 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A8 ขนาด 900x120 pixel แสดงทุกหน้า = 600 ฿ / เดือน
ตำแหน่ง A9 ขนาด 300x250 pixel แสดงทุกหน้า = 500 ฿ / เดือน

News Update

facebook